a r t i s t
Waarom is elke afzonderlijke kleurenprint van mijn etsen uniek?
Why is every single colourprint of my etchings unique?

 


Algemene Onderwerpen                                  General Subjects
------------------------------------------------------------------                                                                             -----------------------------------------------


1. Bloemen                                                        1. Flowers2. Naakt                                                            2. Nude3. Landschap                                                     3. Scenery4. Portretten en Koppen                                      4. Portraits and Heads
Speciale Onderwerpen                                    Special Subjects
---------------------------------------------------------------                                                                                -----------------------------------------------

  5. Luuk als Rembrandt                                       5. Luuk as Rembrandt  6. De Berg                                                       6. The Mountain  7. Tekens op de grond                                       7. Tokens on the floor  8. Tekens "Grote Vaart"                                     8. Tokens "Ocean-Going Trade"  9. Voedsel                                                        9. Food10. Oost Europa                                                10. East Europe