Ik ets op platen zink. Met een stalen puntige pen kras ik lijnen in het zink en doe later de grijstonen met aquatint. Ik maak hoogstens 30 drukken per plaat. Vaak maak ik een eerste druk in zwart-wit, vooral vanwege de traditie. Ik houd veel meer van kleur en ets 'á la poupée': alle kleuren tegelijk op één plaat. Dat is gecompliceerd en zeer tijdrovend omdat er veel zorg nodig is om te voorkomen dat alle kleuren in elkaar overlopen tot één grote grijsbruine modder. Daarom is elke afzonderlijke kleurenprint uniek!
I do my etchings on sheets of zinc. With a steel pointed pen I scratch lines into the zinc and after that I do the gray-tones with aquatint. At most I make 30 prints of a sheet. Often I make a first print in black and white, mainly because of tradition. I love colour a lot more and do my etchings 'á la poupée': all colours on one sheet. That is complicated and very time-consuming, because it takes a lot of care to prevent that all colours will blend into each other making one big gray-brown mud. That is why every single colourprint is unique!

Waarom is elke afzonderlijke kleurenprint van mijn etsen uniek?
Why is every single colourprint of my etchings unique?